Programma

Patiëntgerichte zorg! Interprofessionele samenwerking om de mondgezondheid te verbeteren.
De samenleving verandert. Er is vergrijzing, toenemende diversiteit en mensen zijn mondiger en stellen hogere eisen. Mondzorgverleners werken al steeds meer samen als het gaat om de zorg van de patiënt. Het uitgangspunt voor interprofessionele samenwerking is dat de patiënt actief participeert: geen behandelplan voor de patiënt maar mét de patiënt. Hierbij wordt gestreefd naar een holistische aanpak, waarbij de individuele patiënt centraal staat. En wie heeft dan de regie? Op dit vraagstuk gaan de sprekers vanuit hun eigen perspectief in. Daarnaast delen zij uiteraard ook de laatste inzichten.
Het programma is interessant voor tandartsen en mondhygiënisten. Natuurlijk zijn andere mondzorgverleners ook van harte welkom!

Dagvoorzitter

Gastvrouw

dr. Wijnand Teeuw is onze dagvoorzitter. Hij zorgt voor interactie, introduceert de sprekers, zal discussies leiden, houdt overzicht, legt verbanden en vat samen.

Dagvoorzitter

Gastvrouw

Claudia de Graaff, eigenaar Fair Academy, is het eerste aanspreekpunt op elke locatie en is de vraagbaak met een antwoord op elke uitdaging. Haar gastvrijheid zorgt ervoor dat je je welkom voelt!

08.30-9:00 uur

Registratie & ontvangst met koffie, thee en iets lekkers

Registratie & ontvangst met koffie, thee en iets lekkers

Meer informatie

09.00-9:15 uur

Welkom & opening symposium

Welkom & opening symposium

Meer informatie

09.15-10.05 uur

Parodontologie in de algemene praktijk: Hoe hou je de regie?

dr. Wijnand Teeuw

Parodontologie in de algemene praktijk: Hoe hou je de regie?

Meer informatie

Bio: Dr. Wijnand J. Teeuw, parodontoloog NVvP, behaalde in 2003 zijn doctoraaldiploma Biologie aan de Universiteit Utrecht met als afstudeerrichting Fundamentele Biomedische Wetenschappen (FBMW). In 2006 studeerde hij als tandarts af aan het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA).Van 2009 t/m 2012 volgde hij aldaar de MSc-opleiding tot parodontoloog, welke hij cum laude heeft afgerond. In 2017 promoveerde hij op de relatie tussen parodontitis en de algemene gezondheid, in het bijzonder diabetes mellitus en hart- en vaatziekten. Van 2015 tot 2018 was hij hoofd van de Kliniek voor Parodontologie ACTA en was hij een van de opleiders binnen de MSc-opleiding tot parodontoloog. Op dit moment is hij de drijvende kracht achter de verwijspraktijk voor parodontologie en implantologie Glimlach! Paro te Gouda. Daarnaast adviseert hij tandartsen en mondhygiënisten in het implementeren van parodontale zorg binnen de algemene tandartsenpraktijk.
Abstract: Goede parodontale zorg is gestructureerde zorg en begint al bij de screening. Het screenen op parodontitis en de daarbij behorende behandelplanning lijkt in de algemene praktijk altijd weer een hele klus. Tijdens een periodieke controle wil je graag op een efficiënte manier al je patiënten controleren op de aanwezigheid van parodontitis. Maar is dat niet te veel gevraagd? De DPSI lijkt daarvoor het aangewezen instrument. Echter, veel algemeen practici geven aan dat, ondanks de goede en eenvoudige uitvoerbaarheid, de interpretatie dikwijls problemen geeft. Met name de koppeling aan het strikte ‘paro-protocol’ zou tot veel overbehandeling leiden. Daarmee is het gebruik van de DPSI en daaruit volgende behandelplanning zijn oorspronkelijke doel volledig voorbij geschoten en vraagt dus op zijn minst om herinterpretatie.

10.05-10.55 uur

Inzicht in de complexiteit: de nieuwe landelijke richtlijn Parodontologie in de Algemene Praktijk

dr. Monique Danser

Inzicht in de complexiteit: de nieuwe landelijke richtlijn Parodontologie in de Algemene Praktijk

Meer informatie

Bio: Dr. Monique Danser is afgestudeerd in 1988 en is sinds 1989 werkzaam bij de sectie parodontologie. Daarnaast is zij tot 2000 werkzaam geweest in de algemene praktijk. In 1996 promoveerde zij op het proefschrift “The prevalence of periodontal bacteria colonizing the oral mucous membranes”. Verder heeft zij meerdere publicaties op haar naam staan. In 2005 heeft zij haar MSc in de parodontologie met succes behaald en is sedert 2007 parodontoloog erkend door de NVvP. Van 2008-2015 is zij hoofd patiëntenzorg van de sectie Parodontologie geweest bij het ACTA. Van 2012 –april 2019 is zij voorzitter geweest van de  NVvP.  In april 2019 werd zij benoemd tot penningmeester van de EFP (European Federation of Periodontology). Sinds 2014 zit zij in de redactieraad van Quality Practice Tandheelkunde en Mondhygiëne. Van juli 2015 –juli 2017 is zij interim voorzitter van de afdeling orthodontie van het ACTA geweest. Vanaf 2017 is zij course director van de postgraduate opleiding parodontologiebij ACTA.

Abstract: De afgelopen 4 jaar is gewerkt aan de nieuwe richtlijn parodontologie in de algemene praktijk. Hierbij zijn alle stakeholders betrokken geweest. Het doel was om een goed onderbouwd handvat te creëren voor de algemene praktijk voor het behandelen van patiënten met parodontale problemen. De nieuwe classificatie sluit hier mooi op aan. De insteek hierbij was universeel over de zelfde patiënt te kunnen spreken en daarnaast eenvoudig toe te passen in de algemene praktijk. Beide tools die het u in de praktijk makkelijker zouden moeten maken!

10.55-11.15 uur

Koffie & theepauze

Koffie & theepauze

Meer informatie

11.15-12.05 uur

Pijn in het aangezicht, heeft u nog overzicht?

dr. Peter Wetselaar

Pijn in het aangezicht, heeft u nog overzicht?

Meer informatie

Bio: Dr. Peter Wetselaar studeerde in 1986 af als tandarts en is sindsdien werkzaam in een algemene praktijk (tevens Verwijspraktijk) in Heemstede, samen met zijn echtgenote. Hij heeft de postinitiële opleiding Orale Kinesiologie aan het ACTA gevolgd. Sinds 2011 is Peter Chef de clinique van de stafkliniek Orale Kinesiologie van het ACTA en sinds 2016  profieldirecteur van het uitstroomprofiel Orale Kinesiologie van het Postgraduate Masters Programme in Oral Health Sciences. Sinds 2019 is hij tevens Opleidingsdirecteur Oral Health Sciences. In 2016 promoveerde hij op het proefschrift the Tooth Wear Evaluation System: development and applications. Hij is Universitair Hoofddocent aan het ACTA, erkend als tandarts-gnatholoog door de NVGPT en als tandarts-slaapgeneeskundige door de NVTS.

Abstract: De meeste voorkomende pijn in het aangezicht is nog altijd dentale pijn. Na dentale pijn, is pijn vanuit het kauwstelsel een “goede tweede”, vroege herkenning is dus gewenst. Temporomandibulaire Disfunctie (TMD) is de verzamelnaam voor stoornissen van het bewegingsapparaat van het kauwstelsel. Het betreft pijn in de kauwspieren en/of kaakgewrichten, moeite met bewegen van die spieren en/of gewrichten en geluiden in de gewrichten. Sinds januari 2020 zijn er door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) nieuwe UPT G-codes ingevoerd, met bijhorende nieuwe “regels” (diagnostische voorwaarden en beslisbomen). Doorgenomen zal worden hoe de klachten van patiënten pragmatisch via deze regels in de algemene tandheelkundige praktijk kunnen worden benaderd. Wat zijn de te volgen stappen en welke diagnoses kunnen worden gesteld. Afwegingen om zelf te behandelen of om door te verwijzen worden besproken. Zo behoudt de tandarts-algemeen practicus met gemak het door haar of hem te bewaken overzicht.

12.05-12.55 uur

Restauratieve Tandheelkunde, balanceren tussen verwachtingen en prestatie.

Prof. dr. Marco Cune

Restauratieve Tandheelkunde, balanceren tussen verwachtingen en prestatie.

Meer informatie

Bio: Prof. dr. Marco Cune is tandarts en als hoogleraar Restauratieve en Reconstructieve Tandheelkunde verbonden aan het Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde van het UMC Groningen, aan de Centra voor Bijzondere Tandheelkunde van het St. Antonius ziekenhuis Nieuwegein en het UMC Utrecht.

Abstract: De verwachtingen van patiënten zijn hoog gespannen. Zonder dat er een woord gesproken is mag u ervan uit gaan dat hij verwacht dat het eindresultaat niet van echt te onderscheiden zal zijn en een leven lang meegaat (tegen een schappelijke prijs). Er dreigt onmin als verwachtingen niet worden waargemaakt. Deze presentatie gaat over verwachtingen management. Enerzijds over het inventariseren van de wensen en verwachtingen van de patiënt (uitgesproken, haalbaar). Dat doet een beroep op communicatie skills. Anderzijds over het verzamelen van voldoende diagnostische informatie om een gedegen behandelvoorstel te kunnen doen. Dat vraagt om inzicht in risicofactoren en hoe die te managen. Kennis van technische mogelijkheden (technieken, materialen, prognose), inzicht in de grenzen van je eigen handelen, de kunst verstaan om samen te werken zijn onontbeerlijk.

12.55-14.15 uur

Uitgebreide lunch met lokale ingrediënten

Uitgebreide lunch met lokale ingrediënten

Meer informatie

14.15-15.05 uur

Gerodontologie; waar gaan we naar toe?

Prof. dr. Anita Visser

Gerodontologie; waar gaan we naar toe?

Meer informatie

Bio: Prof Dr Anita Visser (tandarts Maxillofaciale Prothetiek/ tandarts Geriatrie) studeerde in 1996 af aan de KUN.  Na haar afstuderen begon zij als  tandarts angstbegeleiding/gehandicaptenzorg en tandarts MFP binnen de afdeling MKA van het UMCG waar zij tot medio 2021 senior stafmedewerker was. Binnen het UMCG was zij oprichter en hoofd van het oligodontie-team, participeerde zij in het Hoofd Halsoncologie en Implantologie team. Zij  stuurt de masterclasses gerodontologie aan, is hoofd van de gerokliniek tandheelkunde van het UMCG, organiseert nationale en internationale congressen, geeft bij en nascholing voor studenten, mondzorgprofessionals en andere zorgprofessionals, participeert actief in multidisciplinaire teams binnen het UMCG en werkt actief mee aan een nieuw curriculum voor de opleiding tandheelkunde. In 2009 is zij aan de Universiteit van Groningen gepromoveerd op het proefschrift; “care and aftercare for implant retained prostheses” waarna zij als co promotor diverse promovendi begeleidde en begeleidt. Zij werd op 1 april 2019 benoemd tot hoogleraar Gerodontologie. In september 2021 heeft zij de MKA verlaten om zich fulltime op de gerodontologie te kunnen richten binnen de RUG, het UMCG, Radboud UMC en Zorgorganisatie Noord Nederland (ZINN).

15.05-16.15 uur

Zet de patiënt op 2!

Arjen Banach

Zet de patiënt op 2!

Meer informatie

Arjen Banach komt uit een echte zorgfamilie: zijn vader is huisarts, zijn moeder muziektherapeute voor verstandelijk beperkten en beide broers zijn arts in opleiding. De zorg zit in het bloed van de familie alleen valt Arjen juist flauw als hij een druppel bloed ziet. Als verzorgende bleek hij minder geschikt maar als inspirator heeft hij ondertussen zijn sporen ruimschoots verdiend in de zorg. In 2016 werd Arjen de eerste Chief Happiness Officer in Nederland, bij een grote zorginstelling. De thema’s die hij veelal uitdraagt bij zorgmedewerkers gaan over werkgeluk en omgaan met verandering.

Het wordt steeds drukker in de mondzorg. Dit is bij uitstek een tijd waarin we op zoek gaan naar inspiratie en nieuwe vormen van verbinding met elkaar. Deze inspiratievolle, interactieve lezing gaat over jezelf weer op één zetten en hoe we goed voor onszelf kunnen zorgen. Want onthoudt, je kan alleen maar voor de ander zorgen als je eerst goed voor jezelf zorgt!

16.15-16.30 uur

Samenvatting & afsluiting dr. Wijnand Teeuw & Claudia de Graaff

Samenvatting & afsluiting dr. Wijnand Teeuw & Claudia de Graaff

Meer informatie

Locaties

Hoe luxe is dat, een symposium met topsprekers, bij jou in de buurt. Op prachtige locaties die met heel veel zorg zijn geselecteerd. Naast leren van de sprekers, ontmoet je elkaar tijdens een heerlijke lunch en beleef je de historische & trendy locaties.

Oesterdam, Tholen (Zeeland) helaas geannuleerd

9 December 2022 Chateau St. Gerlach

09-12-2022

Accreditatie & bijdrage

Het symposium "Patiëntgerichte zorg! Interprofessionele samenwerking om de mondgezondheid te verbeteren" is door het KRT met 5 KRT-punten geaccrediteerd en door het KRM met 6 KRM-erkende scholingspunten. Na afloop ontvang je een persoonlijk deelnamecertificaat en je deelname wordt doorgegeven aan het Kwaliteitsregister Tandartsen KRT en aan het Kwaliteitsregister Mondhygiënisten KRM. Ook geven wij je deelname door aan PE-Online.
Belgische tandartsen kunnen uiteraard ook deelnemen aan de symposia. Om accreditatieeenheden te verwerven vraag je voor het begin van een symposium zelf de erkenning aan bij  het RIZIV. Fair Academy wordt niet gesponsord door commerciële bedrijven.

---

De registratiekosten bedragen voor een:

  • Tandarts: 465,00 Euro
  • Mondhygiënist: 395,00 Euro
  • (Preventie)Assistent: 325,00 Euro

Fair Academy is bij het CRKBO geregistreerd en is een BTW-vrije instelling.

Bij welk symposium gaan we je ontmoeten?

Voor alle locaties is het inhoudelijke programma hetzelfde. Hieronder een overzicht van de verschillende locaties op een rij. Leuk als je erbij bent! Leer, ontmoet, beleef!

Oesterdam, Tholen: 8 april 2022

*smaakvol en trendy *midden in Nationaal Park  *Street-food festival   *mogelijkheid tot overnachten

St. Gerlach, Valkenburg: Save the date: 9 december 2022

*grandeur en huiselijkheid  *eeuwenoud landgoed  *landelijke boerenlunch  *mogelijkheid tot overnachten

Over Fair Academy

Fair Academy wil je graag wat anders bieden. Een symposium op verschillende, exclusieve locaties, verspreid door Nederland.

Corona zorgde, net als bij vele anderen, voor wat uitdagingen. Ik heb vele malen de symposia moeten verplaatsen en deelnemers moeten teleurstellen. Op een bepaald moment heb ik ook de keuze gemaakt om, voor nu, een aantal locaties te annuleren.

Het symposium op 3 december bij Chateau St. Gerlach was een groot succes! We zijn nu druk met de voorbereiding voor de Oesterdam in Tholen op 8 april 2022. .

Ik wil deelnemers die mij een hart onder de riem hebben gestoken en degene die hun inschrijving hebben laten staan heel hartelijk danken. Dat geeft aan jullie, net als ik, (weer) zin hebben in het leren van inspirerende sprekers op mooie locaties en elkaar ontmoeten tijdens de uitgebreide lunch.

Ik ontmoet je graag op 1 van de symposia. Leer, ontmoet en beleef!

Warme groet,
Claudia de Graaff

Contact

Maatregelen omtrent COVID-19

Update 1-12-2021: Binnen de huidige maatregelen mogen geplaceerde evenementen met een vaste zitplaats tot 17:00 uur doorgaan. Het is verplicht anderhalve meter afstand te houden en we vragen iedereen deze onderlinge afstand tot elkaar te respecteren. Er wordt bij aanvang gevraagd naar een geldig Coronatoegangsbewijs en identificatiebewijs. Het gebruik van mondkapjes is verplicht bij verplaatsing.
Wij volgen de  Coronamaatregelen om iedereen een zo veilig mogelijke omgeving te kunnen bieden. Wij vragen iedereen om bij alle klachten die op corona kunnen wijzen niet naar het symposium te komen.
Heb je vragen over je deelname aan het symposium, neem dan gerust contact met ons op. Wij kijken ernaar uit om je in goede gezondheid te ontmoeten!