Programma

Patiëntgerichte zorg! Interprofessionele samenwerking om de mondgezondheid te verbeteren.
De samenleving verandert. Er is vergrijzing, toenemende diversiteit en mensen zijn mondiger en stellen hogere eisen. Mondzorgverleners werken al steeds meer samen als het gaat om de zorg van de patiënt. Het uitgangspunt voor interprofessionele samenwerking is dat de patiënt actief participeert: geen behandelplan voor de patiënt maar mét de patiënt. Hierbij wordt gestreefd naar een holistische aanpak, waarbij de individuele patiënt centraal staat. En wie heeft dan de regie? Op dit vraagstuk gaan de sprekers vanuit hun eigen perspectief in. Daarnaast delen zij uiteraard ook de laatste inzichten.
Het programma is interessant voor tandartsen en mondhygiënisten. Natuurlijk zijn andere mondzorgverleners ook van harte welkom!

Dagvoorzitter

Gastvrouw

dr. Wijnand Teeuw is onze dagvoorzitter. Hij zorgt voor interactie, introduceert de sprekers, zal discussies leiden, houdt overzicht, legt verbanden en vat samen.

Dagvoorzitter

Gastvrouw

Claudia de Graaff, eigenaar Fair Academy, is het eerste aanspreekpunt op elke locatie en is de vraagbaak met een antwoord op elke uitdaging. Haar gastvrijheid zorgt ervoor dat je je welkom voelt!

08.30-9:00 uur

Registratie & ontvangst met koffie, thee en iets lekkers

Registratie & ontvangst met koffie, thee en iets lekkers

Meer informatie

09.00-9:15 uur

Welkom & opening symposium

Welkom & opening symposium

Meer informatie

09.15-10.05 uur

Inzicht in de complexiteit: de nieuwe landelijke richtlijn Parodontologie in de Algemene Praktijk

dr. Monique Danser

Inzicht in de complexiteit: de nieuwe landelijke richtlijn Parodontologie in de Algemene Praktijk

Meer informatie

Bio: Dr. Monique Danser is afgestudeerd in 1988 en is sinds 1989 werkzaam bij de sectie parodontologie. Daarnaast is zij tot 2000 werkzaam geweest in de algemene praktijk. In 1996 promoveerde zij op het proefschrift “The prevalence of periodontal bacteria colonizing the oral mucous membranes”. Verder heeft zij meerdere publicaties op haar naam staan. In 2005 heeft zij haar MSc in de parodontologie met succes behaald en is sedert 2007 parodontoloog erkend door de NVvP. Van 2008-2015 is zij hoofd patiëntenzorg van de sectie Parodontologie geweest bij het ACTA. Van 2012 –april 2019 is zij voorzitter geweest van de  NVvP.  In april 2019 werd zij benoemd tot penningmeester van de EFP (European Federation of Periodontology). Sinds 2014 zit zij in de redactieraad van Quality Practice Tandheelkunde en Mondhygiëne. Van juli 2015 –juli 2017 is zij interim voorzitter van de afdeling orthodontie van het ACTA geweest. Vanaf 2017 is zij course director van de postgraduate opleiding parodontologiebij ACTA.

Abstract: De afgelopen 4 jaar is gewerkt aan de nieuwe richtlijn parodontologie in de algemene praktijk. Hierbij zijn alle stakeholders betrokken geweest. Het doel was om een goed onderbouwd handvat te creëren voor de algemene praktijk voor het behandelen van patiënten met parodontale problemen. De nieuwe classificatie sluit hier mooi op aan. De insteek hierbij was universeel over de zelfde patiënt te kunnen spreken en daarnaast eenvoudig toe te passen in de algemene praktijk. Beide tools die het u in de praktijk makkelijker zouden moeten maken!

10.05-10.55 uur

Parodontologie in de algemene praktijk: Hoe hou je de regie?

dr. Wijnand Teeuw

Parodontologie in de algemene praktijk: Hoe hou je de regie?

Meer informatie

Bio: Dr. Wijnand J. Teeuw, parodontoloog NVvP, behaalde in 2003 zijn doctoraaldiploma Biologie aan de Universiteit Utrecht met als afstudeerrichting Fundamentele Biomedische Wetenschappen (FBMW). In 2006 studeerde hij als tandarts af aan het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA).Van 2009 t/m 2012 volgde hij aldaar de MSc-opleiding tot parodontoloog, welke hij cum laude heeft afgerond. In 2017 promoveerde hij op de relatie tussen parodontitis en de algemene gezondheid, in het bijzonder diabetes mellitus en hart- en vaatziekten. Van 2015 tot 2018 was hij hoofd van de Kliniek voor Parodontologie ACTA en was hij een van de opleiders binnen de MSc-opleiding tot parodontoloog. Op dit moment is hij de drijvende kracht achter de verwijspraktijk voor parodontologie en implantologie Glimlach! Paro te Gouda. Daarnaast adviseert hij tandartsen en mondhygiënisten in het implementeren van parodontale zorg binnen de algemene tandartsenpraktijk.
Abstract: Goede parodontale zorg is gestructureerde zorg en begint al bij de screening. Het screenen op parodontitis en de daarbij behorende behandelplanning lijkt in de algemene praktijk altijd weer een hele klus. Tijdens een periodieke controle wil je graag op een efficiënte manier al je patiënten controleren op de aanwezigheid van parodontitis. Maar is dat niet te veel gevraagd? De DPSI lijkt daarvoor het aangewezen instrument. Echter, veel algemeen practici geven aan dat, ondanks de goede en eenvoudige uitvoerbaarheid, de interpretatie dikwijls problemen geeft. Met name de koppeling aan het strikte ‘paro-protocol’ zou tot veel overbehandeling leiden. Daarmee is het gebruik van de DPSI en daaruit volgende behandelplanning zijn oorspronkelijke doel volledig voorbij geschoten en vraagt dus op zijn minst om herinterpretatie.

10.55-11.15 uur

Koffie & theepauze

Koffie & theepauze

Meer informatie

11.15-12.05 uur

Pijn in het aangezicht, heeft u nog overzicht?

dr. Peter Wetselaar

Pijn in het aangezicht, heeft u nog overzicht?

Meer informatie

Bio: Dr. Peter Wetselaar studeerde in 1986 af als tandarts en is sindsdien werkzaam in een algemene praktijk (tevens Verwijspraktijk) in Heemstede, samen met zijn echtgenote. Hij heeft de postinitiële opleiding Orale Kinesiologie aan het ACTA gevolgd. Sinds 2011 is Peter Chef de clinique van de stafkliniek Orale Kinesiologie van het ACTA en sinds 2016  profieldirecteur van het uitstroomprofiel Orale Kinesiologie van het Postgraduate Masters Programme in Oral Health Sciences. Sinds 2019 is hij tevens Opleidingsdirecteur Oral Health Sciences. In 2016 promoveerde hij op het proefschrift the Tooth Wear Evaluation System: development and applications. Hij is Universitair Hoofddocent aan het ACTA, erkend als tandarts-gnatholoog door de NVGPT en als tandarts-slaapgeneeskundige door de NVTS.

Abstract: De meeste voorkomende pijn in het aangezicht is nog altijd dentale pijn. Na dentale pijn, is pijn vanuit het kauwstelsel een “goede tweede”, vroege herkenning is dus gewenst. Temporomandibulaire Disfunctie (TMD) is de verzamelnaam voor stoornissen van het bewegingsapparaat van het kauwstelsel. Het betreft pijn in de kauwspieren en/of kaakgewrichten, moeite met bewegen van die spieren en/of gewrichten en geluiden in de gewrichten. Sinds januari 2020 zijn er door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) nieuwe UPT G-codes ingevoerd, met bijhorende nieuwe “regels” (diagnostische voorwaarden en beslisbomen). Doorgenomen zal worden hoe de klachten van patiënten pragmatisch via deze regels in de algemene tandheelkundige praktijk kunnen worden benaderd. Wat zijn de te volgen stappen en welke diagnoses kunnen worden gesteld. Afwegingen om zelf te behandelen of om door te verwijzen worden besproken. Zo behoudt de tandarts-algemeen practicus met gemak het door haar of hem te bewaken overzicht.

12.05-12.50 uur

Restauratieve Tandheelkunde, balanceren tussen verwachtingen en prestatie.

Prof. dr. Marco Cune

Restauratieve Tandheelkunde, balanceren tussen verwachtingen en prestatie.

Meer informatie

Bio: Prof. dr. Marco Cune is tandarts en als hoogleraar Restauratieve en Reconstructieve Tandheelkunde verbonden aan het Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde van het UMC Groningen, aan de Centra voor Bijzondere Tandheelkunde van het St. Antonius ziekenhuis Nieuwegein en het UMC Utrecht.

Abstract: De verwachtingen van patiënten zijn hoog gespannen. Zonder dat er een woord gesproken is mag u ervan uit gaan dat hij verwacht dat het eindresultaat niet van echt te onderscheiden zal zijn en een leven lang meegaat (tegen een schappelijke prijs). Er dreigt onmin als verwachtingen niet worden waargemaakt. Deze presentatie gaat over verwachtingen management. Enerzijds over het inventariseren van de wensen en verwachtingen van de patiënt (uitgesproken, haalbaar). Dat doet een beroep op communicatie skills. Anderzijds over het verzamelen van voldoende diagnostische informatie om een gedegen behandelvoorstel te kunnen doen. Dat vraagt om inzicht in risicofactoren en hoe die te managen. Kennis van technische mogelijkheden (technieken, materialen, prognose), inzicht in de grenzen van je eigen handelen, de kunst verstaan om samen te werken zijn onontbeerlijk.

12.50-14.00 uur

Uitgebreide lunch met lokale ingrediënten

Uitgebreide lunch met lokale ingrediënten

Meer informatie

14.00-14.15 uur

Dentist for Humanity

Sharif Tairie

Dentist for Humanity

Meer informatie

Bio: Drs. Sharif Tairie is tandarts en oprichter van Dentist for Humanity. De verscheidene gebeurtenissen hebben ertoe geleidt dat hij zich inzet voor de minderbedeelden om hun hulp aan te bieden. Inmiddels verbetert hij met Dentist for Humanity de levens van vele kwetsbaren en kansarmen in Nederland. Zodat zij de eerste stap kunnen zetten in de (re-)integratie in de samenleving. Een verhaal wat ruim 26 jaar geleden begon in Afghanistan en nog steeds voortduurt.

14.15-15.05 uur

Houdt de zorg dan nooit op?

Prof. dr. Anita Visser

Houdt de zorg dan nooit op?

Meer informatie

Bio: Prof. dr. Anita Visser (tandarts MFP/ Geriatrie en restauratieve tandheelkunde) studeerde in 1996 af aan de KUN.  Na haar afstuderen ging ze aan de slag als tandarts angstbegeleiding en tandarts MFP binnen de afdeling MKA van het UMCG waar zij sinds 2005 senior stafmedewerker is. Daarnaast werkt zij als docent Gerodontologie aan de faculteit Tandheelkunde van de Rijksuniversiteit Groningen en als verpleeghuistandarts op meerdere locaties in de provincie Groningen. Binnen het UMCG is zij oprichter en hoofd van het oligodontie-team, participeert zij in het Hoofd Halsoncologie en Implantologie team. Tevens  stuurt zij de masterclasses gerodontologie aan, organiseert zij nationale en internationale congressen, geeft zij bij en nascholing voor mondzorgprofessionals en studenten tandheelkunde en mondzorgkunde en participeert zij actief in multidisciplinaire teams binnen het UMCG. In 2009 is zij aan de Universiteit van Groningen gepromoveerd op het proefschrift; care and aftercare for implant retained prostheses waarna zij als co promotor diverse promovendi begeleidde en begeleidt en zij op 1 april 2019 werd benoemd tot hoogleraar Gerodontologie.

15.05-15.55 uur

Jack spreekt op 20 november

Jack Plooij

Jack spreekt op 20 november

Meer informatie

Jack is tandarts-imlantoloog, presentator en pitreporter tijdens autosportraces op Ziggo Sport. Daarnaast is Jack (co-)auteur van verschillende boeken over de autosport, waaronder F1 2016; Wat een jaar! Maar 11 personen over de hele wereld mogen verslag doen vanuit de pits van de Formule 1. Jack deelt als enige Nederlandse pitreporter unieke feiten over de F1 en legt hierin de link met de het mondzorgteam!

15.55-16.10

Samenvatting & afsluiting dr. Wijnand Teeuw & Claudia de Graaff

Samenvatting & afsluiting dr. Wijnand Teeuw & Claudia de Graaff

Meer informatie

16.10-17.30

Borrel & Bite

Borrel & Bite

Meer informatie

Locaties

Hoe luxe is dat, een symposium met topsprekers, bij jou in de buurt. Op prachtige locaties die met heel veel zorg zijn geselecteerd. Naast leren van de sprekers, ontmoet je elkaar tijdens een heerlijke lunch en beleef je de historische locaties tijdens de borrel & bite. Klik op de locaties voor meer informatie.

30-10-20 Oesterdam, Tholen (Zeeland) wordt verplaatst

30 oktober 2020 wordt verplaatst

20-11-20 St. Gerlach, Valkenburg (Limburg) wordt verplaatst

20 november 2020 wordt verplaatst

22-1-21 Fort Altena, Werkendam (Noord-Brabant)

22 januari 2021

12-3-21 Château De Havixhorst, de Wijk (Drenthe)

12 maart 2021

Accreditatie & bijdrage

Het symposium "Patiëntgerichte zorg! Interprofessionele samenwerking om de mondgezondheid te verbeteren" is door het KRT met 5 KRT-punten geaccrediteerd en door het KRM met 6 KRM-erkende scholingspunten. Na afloop ontvang je een persoonlijk deelnamecertificaat en je deelname wordt doorgegeven aan het Kwaliteitsregister Tandartsen KRT en aan het Kwaliteitsregister Mondhygiënisten KRM. Ook geven wij je deelname door aan PE-Online.
Belgische tandartsen kunnen uiteraard ook deelnemen aan de symposia. Om accreditatieeenheden te verwerven vraag je voor het begin van een symposium zelf de erkenning aan bij  het RIZIV. Fair Academy wordt niet gesponsord door commerciële bedrijven.

---

De registratiekosten bedragen voor een:

  • Tandarts: 465,00 Euro (met vroegboekkorting 425,00 Euro)
  • Mondhygiënist: 395,00 Euro (met vroegboekkorting 355,00 Euro)
  • (Preventie)Assistent: 325,00 Euro (met vroegboekkorting 295,00 Euro)

Bij de locaties staat aangegeven tot welke datum de vroegboekkorting wordt gehanteerd. De vroegboekkorting voor Chateau St Gerlach is per 15 februari afgelopen.
Fair Academy is bij het CRKBO geregistreerd en is een BTW-vrije instelling.

Bij welk symposium gaan we je ontmoeten?

Voor alle locaties is het inhoudelijke programma hetzelfde. Hieronder een overzicht van de verschillende locaties op een rij. Leuk als je erbij bent! Leer, ontmoet, beleef!

30-10-2020: Oesterdam, Tholen wordt verplaatst

*smaakvol en trendy *midden in Nationaal Park  *Street-food festival   *mogelijkheid tot overnachten

20-11-2020: St. Gerlach, Valkenburg wordt verplaatst

*grandeur en huiselijkheid  *eeuwenoud landgoed  *landelijke boerenlunch  *mogelijkheid tot overnachten

22-01-2021: Fort Altena, Werkendam

*cultureel erfgoed * onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie  *hapjes van de BBQ

12-03-2021: De Havixhorst, de Wijk

*ambiance & ongedwongen gastvrijheid *18e Eeuws havezate *in natuurgebied het Reestdal

Over Fair Academy

Fair Academy wil je graag wat anders bieden. Met 1 inhoudelijk programma reizen we in 2020 & 2021 naar verschillende, exclusieve locaties in het land. De locaties zijn door mij met zorg geselecteerd. Je kunt tijdens het symposium leren van inspirerende en ervaren sprekers, elkaar (verantwoord op anderhalve meter afstand) ontmoeten tijdens de uitgebreide lunch en genieten van de historische en trendy locaties tijdens de borrel & bite. Door de combinatie van mijn jarenlange ervaring in de mondzorg en het organiseren van symposia zoals SmartTalks!, is Fair Academy ontstaan. Ik ontmoet je graag op 1 van de symposia. Leer, ontmoet en beleef!

Met vriendelijke groet,
Claudia de Graaff

Contact

Maatregelen omtrent COVID-19

Op 13 oktober zijn de aangescherpte maatregelen om de verspreiding van het virus terug te dringen aangekondigd. Één van de maatregelen is dat het aantal personen binnen per ruimte wordt beperkt tot 30. De landelijke maatregelen zijn in ieder geval tot 10 november van kracht. Op dit moment hebben wij nog goede moed en hoop dat de Fair Academy symposia door kunnen gaan.*  Samen met de medewerkers van het congrescentrum hebben wij alle voorzorgsmaatregelen genomen om een veilige omgeving te creëren. Vanzelfsprekend worden alle hygiënevoorschriften opgevolgd en houden wij de richtlijnen nauwlettend in de gaten om aanpassingen te doen waar nodig. Wij kijken ernaar uit om je te ontmoeten!
*Met uitzondering van het symposium op 30 oktober bij de Oesterdam en 20 november bij Chateau St. Gerlach. Deze worden verplaatst naar een nader te bepalen datum in 2021.